Την Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, με 25 θέματα ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Κατερίνης και σύμφωνα με την πρόσκληση θα ξεκινήσει στις 19.00. Τα θέματα που θα συζητηθούν: 

 

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (7η) 

3. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους

4. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν

5. Τροποποίηση της αριθμ. 269/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τους όρους παραχώρησης της έκτασης περίπου 2.500 τ.μ. από το Ο.Τ. 158Α στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων – Περιφερειακή Εφορεία Κεντρικής Μακεδονίας για τη στέγαση του 1ου Συστήματος Προσκόπων Κατερίνης 

6. Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης Δήμου – δημοτών

7. Λήψη απόφασης δέσμευσης του Δημοτικού Συμβουλίου για την ένταξη στο υπό εκπόνηση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κατερίνης του έργου «Ανέγερση δημοτικού σχολείου Κατερίνης στην ΠΕ Σιδ. Σταθμού (μετεγκατάσταση 8ου δημοτικού σχολείου)»

8. Λήψη απόφασης για τη συμβολή του Δήμου Κατερίνης με ίδιους πόρους, στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης «Ανέγερση δημοτικού σχολείου Κατερίνης στην ΠΕ Σιδ. Σταθμού (μετεγκατάσταση 8ου δημοτικού σχολείου)» εφόσον η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I δεν είναι επαρκής

9. Λήψη απόφασης για α) υποβολή πρότασης ένταξης β) ορισμό ομάδας έργου, υπεύθυνου έργου και υπαλλήλου για την εκπόνηση και υποβολή του τεχνικού δελτίου και γ) ορισμό του Δήμου Κατερίνης ως φορέα λειτουργίας και συντήρησης, για το έργο με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Τ.Κ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ»

10. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση εισόδων – εξόδων επί της επαρχιακής οδού Νο1 “Κατερίνης-Παραλίας” με την παράλληλη δεξιά βοηθητική οδό

11. Εκλογή ενός υδρονομέα άρδευσης για την Τοπική Κοινότητα Εξοχής Δ.Ε. Ελαφίνας Δήμου Κατερίνης για την αρδευτική περίοδο έτους 2019

12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Εκπαίδευση χειριστών ΣΜΗΕΑ»

13. Έγκριση της υπ’ αριθ. 01/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Βρύας του Δήμου Κατερίνης

14. Έγκριση της υπ’ αριθ. 02/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς του Δήμου Κατερίνης

15. Έγκριση της απευθείας και χωρίς δημοπρασία ανάθεσης των συγκομιστικών εργασιών (υλοτομία, μεταφορά, μετατόπιση, διάθεση των προϊόντων) των δασικών τμημάτων έτους 2019 του Δημοτικού δάσους της Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς, της Δημοτικής Ενότητας Πέτρας του Δήμου Κατερίνης

16. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων

17. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης

18. Έγκριση απολογιστικών εργασιών και προμηθειών της ανάπλασης της Πλατείας Μακεδονίας 

19. Λήψη απόφασης για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ  Υπουργείου πολιτισμού και αθλητισμού – Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης προορισμών (DMS)

20. Χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριας κολυμβητικής δεξαμενής δημόσιας χρήσης

21. Εξειδίκευση πιστώσεων για τη διοργάνωση και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης 

22. Εξειδίκευση πιστώσεων που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6735.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» και τον Κ.Α. 00.6736.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία»

23. Έγκριση μετάβασης Δημοτικού Συμβούλου στην πόλη Τσάτσακ της Σερβίας

24. Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφων στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνια, ύστερα από αιτήσεις δημοτών  

25. Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο καιρός στην Πιερία

Πρωτοσέλιδα

Πρόγραμμα τηλεόρασης