Πιερία

 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προτίθεται να προκηρύξει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Υπολειπόμενες Εργασίες Περιφερειακής Οδού Κατερίνης", προυπολογισμού 15.400.000,00ευρώ (με ΦΠΑ και Αναθεώρηση).

Πρόκειται για εργασίες ολοκλήρωσης της Κατασκευής της Κυρίας Αρτηρίας με αρχή τη συμβολή με την παράπλευρη οδό της Α.Θ.Ε. στο σημείο του Νότιου Κόμβου Κατερίνης και πέρας με τη συμβολή με την Π.Ε.Ο. Κατερίνη-Θεσσαλονίκης. Επίσης θα επεκταθεί σε ορισμένα σημεία το παράπλευρο Οδικό Δίκτυο και το δίκτυο Αποχέτευσης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο καιρός στην Πιερία

Πρωτοσέλιδα

Πρόγραμμα τηλεόρασης