ΕΥΡΩΠΗ

 Βήματα προόδου στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και η εικόνα παραμένει ανομοιογενής, καθώς πολλά κράτη επιδίδονται σε “πρωταθλητισμό”, ενώ άλλα παραμένουν ουραγοί των εξελίξεων. Σύμφωνα με την έκθεση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το 2018, δέκα χώρες, η Μάλτα, η Αυστρία, η Σουηδία, η Φινλανδία, οι Κάτω Χώρες, η Εσθονία, η Λιθουανία, η Λετονία, η Πορτογαλία, η Δανία και η Νορβηγία, παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με βαθμολογία πάνω από 75% για σημαντικά γεγονότα της καθημερινής ζωής, όπως την εύρεση εργασίας, την έναρξη μιας επιχείρησης ή τη μελέτη. Η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία δε ξεπερνούν τις υπόλοιπες χώρες όσον αφορά την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και την υιοθέτηση ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών και αναδεικνύονται πρωταθλήτριες Ευρώπης σε θέματα eGov.

Περισσότερα...

Καρκινογόνοι παράγοντες στην εργασία: καλύτερη προστασία από επιβλαβείς ουσίες

Το Κοινοβούλιο πρόσθεσε οκτώ ουσίες στον κατάλογο των καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων παραγόντων που χρησιμοποιούνται στους τόπους εργασίας και για τους οποίους έχουν καθοριστεί οριακές τιμές. Οι ευρωβουλευτές ανησυχούν ιδιαίτερα για το ντίζελ. Θέλουν να διασφαλίσουν την καλύτερη προστασία των Ευρωπαίων εργαζομένων.

Περισσότερα...

Η ΕΕ έχει υποστηρίξει δεκάδες χιλιάδες έργα σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ένα τέτοιο έργο είναι αυτό το κοινωνικά υπεύθυνο ξενοδοχείο στην Πολωνία, το οποίο παρέχει υποστήριξη σε μη προνομιούχους νέους ανθρώπους προκειμένου να ενταχθούν στον κόσμο της εργασίας. Το Κοινοβούλιο θέλει να διασφαλίσει ότι το ΕΚΤ θα συνεχίσει να υποστηρίζει τέτοια έργα.

Περισσότερα...

Με τις ευρωεκλογές του Μαΐου, το Κοινοβούλιο θα έχει ένα πολυάσχολο έτος. Οι συζητήσεις για το «μέλλον της Ευρώπης» συνεχίζονται, πιο επίκαιρες από ποτέ, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την ΕΕ. Επίσης, εμπορικές συμφωνίες, αυτοκίνητα χωρίς οδηγό και προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος—όλα έρχονται το 2019!

Περισσότερα...

Ο καιρός στην Πιερία

Πρωτοσέλιδα

Πρόγραμμα τηλεόρασης