Το Κοινοβούλιο καλεί τις χώρες της ΕΕ να βελτιώσουν τη μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά. Τα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν μειωμένη διάρκεια ταξιδιού και αυστηρότερες ποινές για τους παραβάτες.

Κάθε χρόνο εκατομμύρια ζώα μεταφέρονται σε φορτηγά ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ και προς τρίτες χώρες για αναπαραγωγή, εκτροφή ή σφαγή. Το Κοινοβούλιο επιθυμεί οι κανόνες που διέπουν τη μεταφορά των ζώων να βελτιωθούν και να εφαρμοστούν καλύτερα. Αυτά τα μοσχάρια ξεκινούν το ταξίδι τους από την ανατολική Γαλλία για το Μαρόκο, όπου θα εκτραφούν για κρέας. Προφανώς, η μεταφορά, η μεταχείριση, και η φορτοεκφόρτωση προκαλεί άγχος στα ζώα. Το Κοινοβούλιο επιθυμεί να είναι η διάρκεια ταξιδιού όσο το δυνατόν μικρότερη. Δεν θέλουμε μεγάλης διάρκειας ταξίδια για τη μεταφορά των ζώων. Βλέπουμε διαφορά στον τρόπο που η κάθε χώρα μεταχειρίζεται τα ζώα. Τα ζώα θα πρέπει να έχουν επαρκή χώρο και αερισμό, καθώς και πρόσβαση σε τροφή και νερό. Θα πρέπει επίσης να εισαχθούν τεχνολογίες όπως ο εντοπισμός θέσης GPS, για να διασφαλιστεί ότι οι μεταφορείς συμμορφώνονται με τους κανόνες για τη διάρκεια ταξιδιού. Μεταξύ των προτάσεων είναι οι αυστηρότεροι αιφνίδιοι έλεγχοι των μεταφορέων ζώων και οι αυστηρότερες ποινές για όσους παραβαίνουν τους κανόνες, όπως η ανάκληση αδειών για τους κατ' εξακολούθηση παραβάτες. Εάν οι τρίτες χώρες δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι μεταχειρίζονται τα ζώα τους όπως εμείς στην Ευρώπη, θα απαγορεύσουμε την εξαγωγή αυτών των ζώων. Ο κλάδος πρέπει να ενθαρρυνθεί να μεταφέρει ζωικά προϊόντα αντί για ζώντα ζώα όπου αυτό είναι δυνατόν.

 

 

Ο καιρός στην Πιερία

Πρωτοσέλιδα

Πρόγραμμα τηλεόρασης